FAIL (the browser should render some flash content, not this).
VITAHUM S.J.

A.Hołyński J.Hołyńska
Jazowsko 302
tel. (18) 444 73 66
fax: (18) 444 78 40
vitahum@vitahum.pl

FIRMA powstała w 1987 r. Pierwsze trzy lata poświęciliśmy na rozwój hodowli dżdżownic RED HYBRID OF CALIFORNIA. W latach 89-90 prowadzone były badania przez Instytut Warzywnictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. W roku 1990 uzyskano atest Nr ZS/077/4/90 w zakresie oceny wartości i przydatności humusu biologicznego - Vitahum w szklarniowej uprawie warzyw.
W roku 1991 rozpoczęto produkcję podłoży do kwiatów i warzyw na bazie humusu biologicznego. Liczne badania prowadzone przez Akademię Rolniczą w Krakowie oraz filię w Rzeszowie dowodzą, że stosowanie dodatku biohumusu w produkcji podłoży wykazuje bardzo korzystne własności plonotwórcze i ogranicza zdecydowanie zawartość azotanów i azotynów w warzywach i owocach.


W latach 1991 do 2000 firma zdobyła pewną i stabilną pozycję na polskim rynku, co zaowocowało dynamicznym wzrostem sprzedaży i nawiązaniem stałej współpracy handlowej z największymi hurtowniami ogrodniczymi w Polsce. Stały wzrost sprzedaży i rosnące wymagania naszych klientów, zmusiły nas do wprowadzenia w 1999 roku kompleksowej modernizacji i automatyzacji procesu produkcji. Działania te doprowadziły do wzrostu dynamiki produkcji a także znacznej poprawy jakości.

Firma oferuje wyroby pakowane w worki od 5 do 80 litrów i w zależności od wymagań i potrzeb klientów mogą one być dostarczane we wskazane przez niego miejsce. Jakość produkowanych podłoży, opakowania oraz transport zapewniają światowy poziom. Uzyskanie z 2005 roku prestiżowego certyfikatu ISO 9001 pomogło nam w dostosowaniu naszych wyrobów do norm obowiązujących w krajach Unii a także miało znaczący wpływ na organizację i kontrolę procesu produkcyjnego. Wdrożenie systemu zarządzania jakością uświadomiło nam konieczność dalszej modernizacji procesu produkcyjnego.

Korzystając z możliwości dofinansowania ze środków Unii Europejskiej zakupiliśmy nowoczesną linię do rozdrabniania, przesiewania i pakowania ziemi. Inwestycja ta miała znaczący wpływ na poprawę jakości przy jednoczesnym obniżeniu kosztów produkcji. Właściciele firmy zachęceni dobrymi wynikami planują dalszy rozwój i uzyskania certyfikatu środowiskowego ISO 14000.
Copyright © 2009, VITAHUM   |  O firmie |  Oferta |  Cennik |  Zamówienie |  Kontakt